top of page

Een duurzaam concept voor een duurzame ambitie

Neem gerust

contact

met ons op

T. 030 231 23 56

  • LinkedIn

De oplossing: een duurzaam concept voor een duurzame ambitie.

Alta vertaalde de ambitie 2030 in het duurzaamheidsthema ‘Elke druppel duurzaam’. Hieronder zijn er voor diverse doelgroepen gedragsveranderende campagnes ontwikkeld. 

Vitens

Elke druppel duurzaam

De duurzame ambitie van Vitens

Vitens wint, zuivert en levert drinkwater aan 5,8 miljoen klanten en 1400 medewerkers en is daarmee het grootste waterbedrijf van Nederland. Drinkwater staat steeds meer onder druk door allerlei factoren, zoals de groei van de bevolking, weersextremen als gevolg van klimaatverandering, maar ook de steeds verdergaande vervuiling die de kwaliteit van bronnen aantast. De ambitie is helder: In 2030 wil Vitens een volledig duurzaam drinkwatersysteem.

De opdracht: communicatie gericht op gedragsverandering

Vitens vroeg ons om strategisch communicatieadvies om hun Ambitiedocument 2030 om te zetten in activerende, gedragsveranderende communicatie richting medewerkers en in een latere fase richting stakeholders en businesspartners (participatie communicatie). Door samenwerking wil Vitens innoveren in dienstverlening zodat de ambitie 2030 zichtbaar dichterbij komt.

Employer branding: Alta heeft voor Vitens de employer branding vernieuwd. Hiervoor zijn een aantal films gemaakt. 

Er is een overkoepelende, algemene film voor employer branding. Daarnaast zijn er films ontwikkeld voor vier uitdagingen bij Vitens. 

Froggie's feestje: een gedragsveranderende campagne om het gebruik van de WC-spaarknop te bevorderen door middel van een game en een telkaart op de WC. 

De campagne werd ondersteund door feitjes over de WC-spaarknop op social media. 

De Alta Conceptsprint.

Snel creatieve meters maken.

Heb je een nieuw communicatieconcept nodig? Bijvoorbeeld om mensen te werven, een actie te voeren of een product of dienst te introduceren? Dan is onze Concept Sprint iets voor jou. Samen met jou als opdrachtgever doorlopen we de conceptontwikkeling. Strak ingericht en georganiseerd om zo efficiënt en effectief mogelijk het hele traject te doorlopen met een uniek concept als resultaat.

bottom of page