Terug
Overzicht

Nieuws

Save

486x340-1
486x340-2

Schone lucht in
Den Haag

Om inwoners bewust te maken van een nieuwe sloopregeling voor scooters en auto’s ontwikkelden we een campagne waarin de Haagse ooievaar steeds een hoofdrol speelt. De ooievaar is afgebeeld met een sloophamer in zijn poot op een scooter en op een auto. Voor deze campagne zijn advertenties,  huis aan huis flyers, advertorials en facebook-advertenties ingezet. Het doel is om oude vervuilende vervoermiddelen zo veel mogelijk te slopen en deze in te ruilen voor duurzame vervoersvormen. De campagne is geslaagd als de subsidiepot leeg is.

Naast de sloopregeling volgt er ook communicatie die elektrisch rijden gaat stimuleren en die inwoners aanzet om op een schonere manier hout te stoken. Het hogere doel van de campagnes is ‘samen werken aan schonere Haagse lucht’.

Meer weten over dit artikel? 

WILLEMJANHOP@ALTA.NL