Terug naar overzicht

Gemeente Utrecht

Awareness campagne
1-utraf-header-1

Utrecht weet

wat afval waard is

Opdracht Ontwikkel een communicatieprogramma waarmee de Gemeente Utrecht burgers en bedrijven aanzet tot het scheiden van afval.

Oplossing Gedragsverandering begint met bewustwording. Voor een breed pallet aan doelgroepen zijn diverse crossmediale deelcampagnes ontwikkeld die de waarde van afval als grondstof onderstrepen.

Zo beseffen meer en meer inwoners, bedrijven en instellingen dat hun afval steeds meer wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten en worden ze gestimuleerd om hun afval beter te scheiden. Want iets dat waarde heeft, gooi je natuurlijk niet achteloos weg.

2-utraf-wagen
3-utraf-posters
4-utraf-afval-online
5-utraf-afval-social
6-utraf-afval-wijzer
7-utraf-afval-folder
8-utraf-afval-brochure
9-utraf-afval-abri

Voor meer informatie: 

WILLEMJANHOP@ALTA.NL