top of page

Hoe houd je ze zo lang mogelijk aan het werk man! 

We zien dat inclusiviteit, iedereen betrekken en met elkaar in gesprek gaan, meer dan ooit relevant is. Met Mooi Vak Man! slagen we erin loonwerkers voor het vak te behouden en aan een gezonde toekomst voor de sector te werken. Met plezier in het werk.

Resultaten

Neem gerust

contact

met ons op

T. 030 231 23 56

  • LinkedIn

De aanleiding: houd werknemers duurzaam aan het werk

De vier sociale partners in de groen-, grond- en infrastructuur sector willen de duurzame inzetbaarheid van arbeid in de loonwerk- (cumela-)sector stimuleren. De sociale partners willen werknemers voor dit mooie vak motiveren en behouden, een leven lang ontwikkelen en met plezier en gezond aan het werk houden.

De oplossing: mooivakman.nl

Onder het thema ‘Mooi vak man!’ ontwikkelden we met mooivakman.nl een centraal digitaal platform waar alles samenkomt, waaronder de vier thema’s: Gezondheid, Bijblijven (Kennis), Werk-Privé Balans en Veiligheid. Hier is ook speciale aandacht voor vakmanschap in de toekomst. Met Mooi Vak Man! stimuleren we de doelgroep om in gesprek te gaan over hun situatie.

De opdracht: zet advies om in actie en gedragsverandering

Ontwikkel vanuit de strategie, geïnitieerd door de vier sociale partners, een duurzaam concept dat een brede doelgroep aanspoort tot nadenken en actie te  ondernemen waar het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Mooi Vak Man

Houd werknemers duurzaam aan het werk.

In de maand van het Bakkie doen, moedigen we de doelgroep aan om in gesprek te gaan met elkaar en zaken op het werk te bespreken. 

De content is afgestemd op wat speelt bij de doelgroep aan de hand van zorgvuldig onderzoek en monitoren.

Voor de maand van het Bakkie doen hebben we de Bakkiebox ontwikkeld. In de Bakkiebox zitten alle benodigdheden om belangrijke zaken aan te kaarten op het werk.  

Op de website van Mooi vak man komt alles samen, waaronder de vier thema's: Gezondheid, Bijblijven (kennis), Werk-privé balans en Veiligheid.

In de Bakkiebox zat ook een spel, om moeilijke zaken makkelijker bespreekbaar te maken. 

De Alta Conceptsprint.

Snel creatieve meters maken.

Heb je een communicatieconcept nodig bijvoorbeeld om mensen te werven, een actie te voeren of een product of dienst te introduceren? Dan is onze Concept Sprint iets voor jou. Samen met jou als opdrachtgever doorlopen we de conceptontwikkeling. Strak ingericht en georganiseerd om zo efficiënt en effectief mogelijk het hele traject te doorlopen met een uniek concept als resultaat.

bottom of page