top of page

Internal branding Sprint

Willem Jan Hop

Strateeg

'Het ABC-programma brengt mensen in beweging'

  • LinkedIn

Neem gerust

contact

met ons op

T. 030 231 23 56

  • LinkedIn

Internal branding Sprint Alta

Internal branding Sprint: Tijdens Internal branding Sprint ontwikkelen we een aanpak voor gedragsverandering van medewerkers tot pro-actieve, soepel samenwerkende teamleden die werken vanuit het merk. Het veranderen van visie naar actie doen we met het interne ABC-programma (Alignment, Branding, Communication). Uit ervaring weten we dat medewerkers 5 stappen doorlopen in het veranderen van visie naar actie:

  1. Bewustwording

  2. Betrokken raken

  3. Bekwaamheid ontwikkelen

  4. Bewegen, in actie komen en leren

  5. Bereiken

ABC-programma - brengt mensen in beweging

Alignment intern: we starten met interne alignment waarbij we van een aantal medewerkers ambassadeurs maken tijdens een intensief programma. Zij nemen op hun beurt een aantal andere medewerkers mee in het werken vanuit het merk. 

Branding intern: deze medewerkers zijn vervolgens merkfans. Zij worden door de ambassadeurs ‘gebrand’ met het merk: ze werken samen in hun dagelijks werk vanuit het merk.

 

Communicatie intern & extern: tijdens het hele proces en over alle fasen informeren we alle medewerkers met communicatie of zeepkist sessies door de directie en/of ambassadeurs, ofwel interne communicatie. Vervolgens ontwikkelen we een communicatie concept voor zowel de internal branding als de externe positionering.

Stappen

Voorbereiding

Voorafgaand aan de start van het programma zijn er gesprekken met het management en werken we aan het op maat maken van het totale programma. In deze fase zijn er ook gesprekken met deelnemers.

stap 1

Merksessie:

In een merksessie maken we de vertaling van merkwaarden naar werkwoorden. De kern van het merk wordt vertaald in gedrag. In de vorm van zinnen, beelden, argumenten en gedragingen. Hoe menselijker en authentieker een merk, hoe beter.

Stap 2

Teamdag en de nieuwe manier van werken

Hoe doen en organiseren we het? Als team bereik je meer dan alleen. Een team is een verbinding van individuen. Daarom is er een teamdag, waarin de ambassadeurs zich als team met elkaar verbinden en samenwerken aan hetzelfde doel. Met handvatten om dit met hun eigen team te doen. De dag kenmerkt zich door inspiratie, motivatie, verdieping en energie.

Deze sessie gebruiken we om het merk-doen te verankeren of samen te smelten met de nieuwe manier van werken. We maken een concrete vertaling zodat we direct en goed, zonder miscommunicatie of onnodige hobbels, samen aan de slag kunnen.

Stap 3

Praktijksessie - in de praktijk brengen

Tijdens de praktijksessie nemen de ambassadeurs verhalen en vragen mee uit de dagelijkse praktijk in het branden van hun merkfans. Deze dag zal vooral gaan over leiderschap en tips en tools. Aan het einde van de praktijksessies hebben alle ambassadeurs hernieuwde motivatie en tools om verder te gaan en zijn er nieuwe afspraken gemaakt en hobbels weggenomen.

Stap 4

Terugkom-dag

Tijdens de terugkom-dag communiceren we resultaten, behandelen casuïstiek en voeren verbeteren met elkaar door.

Stap 4

Oplevering: van visie naar actie 'Leven vanuit het merk'

bottom of page