top of page

Dr. Groen

Het beste recept voor het scheiden van gft afval!

Neem gerust

contact

met ons op

T. 030 231 23 56

  • LinkedIn

Gedrags-verandering op doktersadvies

Positiviteit werkt altijd

De aanleiding: afvalscheiding kan beter

Mensen zijn erg bereid om hun afval te scheiden, maar er zijn nog veel onduidelijkheden, vooroordelen en praktische problemen waardoor bewoners hun afval niet goed scheiden of het zelfs helemaal niet doen.

De opdracht: vergroot de bereidheid tot afvalscheiding 

De gemeente Utrecht vroeg om de ontwikkeling van een campagne die inwoners activeert om hun GFT afval (beter) te scheiden.

De oplossing: help het inwoners makkelijk maken

Er is gekozen voor een opvallend concept waarmee bewoners op een positieve manier worden ondersteund en geactiveerd bij het (beter) scheiden van hun GFT afval.

Met Dokter Groen kozen we voor een toegankelijke aanpak vanuit een positief maatschappelijk draagvlak. Iets wat inwoners willen doen, samen kunnen doen en waaraan ze individueel eenvoudig bijdragen. We onderzochten hoe het scheiden van GFT afval beter kon. Bewoners wilden graag scheiden, maar hadden onduidelijkheden, vooroordelen en praktische problemen met ‘hoe’. Doktersadvies kan hierbij helpen, dachten we. Een GFT goeroe die alle bewoners van Utrecht helpt bij het (goed) scheiden van GFT afval. 

Op zijn eigen ludieke wijze rekent dr. Groen samen met zijn assistent af met vooroordelen en bezwaren en geeft allerlei tips, tricks en leuke insights.

De campagne is crossmediaal uitgerold, met een sterke focus op social media. 

De tips en tricks van dr. Groen waren ook zichtbaar in lokale offline middelen, zoals lokale kranten. 

Ook op online nieuwspagina's waren de tips en tricks zichtbaar. Hiermee werd een zeer diverse doelgroep bereikt, wat heeft geresulteerd in goede resultaten.

De Alta Conceptsprint.

Snel creatieve meters maken.

Heb je een communicatieconcept nodig bijvoorbeeld om mensen te werven, een actie te voeren of een product of dienst te introduceren? Dan is onze Concept Sprint iets voor jou. Samen met jou als opdrachtgever doorlopen we de conceptontwikkeling. Strak ingericht en georganiseerd om zo efficiënt en effectief mogelijk het hele traject te doorlopen met een uniek concept als resultaat.

bottom of page