top of page

Concept Sprint

'Een strak georganiseerd proces met een concept aan de eindstreep'

Astrid Vreeker

Projectleider

  • LinkedIn

Neem gerust

contact

met ons op

T. 030 231 23 56

  • LinkedIn

Concept Sprint Alta

Concept Sprint: Wil je een uniek communicatieconcept hebben? Bijvoorbeeld om mensen te werven, een actie te voeren of een product te introduceren? Een concept of campagne die bijdraagt aan je positionering, je verkopen doet stijgen en (meer) klanten aan je bindt? Zet dan onze Concept Sprint in.

Een concept is altijd uniek, maar komt steeds op dezelfde manier tot stand. Daar is niets origineels aan. Maar wat als we het proces van conceptontwikkeling samen met jou als opdrachtgever doorlopen? Strak ingericht en georganiseerd om zo efficiënt en effectief tot een uniek concept te komen.

Stappen

Briefing

Bij aanvang van iedere opdracht verkennen we samen met jou de opdracht.

stap 1

Debrief

In de debrief hebben we een aantal briefingsgesprekken, waarin we research, advisering en strategisch inzicht samenbrengen. 

Stap 2

Aan de slag

We gaan aan de slag met een scherpe briefing, opgesteld in co-creatie.

Stap 3

Kijkje-in-de-keuken

Er wordt aan jou een aantal conceptrichtingen in schets gepresenteerd tijdens een ‘Kijkje-in-de-Keuken’. Daarin laten we zien hoe we te werk zijn gegaan vanuit de aanvraag, doelgroep en eventueel de strategie. Tijdens de presentatie wordt alles open besproken en kunnen jullie je reactie of voorkeur geven aan een bepaalde richting. 

Stap 4

Uitdieping concept

De gekozen conceptrichting wordt verder uitgewerkt. Hierbij hebben we de gewenste middelen verder inhoudelijk schetsmatig uitgewerkt in lay-outs en beeld. 

Stap 5

Finale presentatie

De lay-outs presenteren we en stemmen we tijdens de presentatie af. Aanpassingen voeren we door voordat jullie van ons het gekozen concept en lay-outs in digitale schets ontvangen en ons concrete feedback op de invulling van de middelen geven.

Stap 5

Oplevering: een uniek concept en lay-outs in digitale schets.

bottom of page